bb35ed4fdd5d1a54a1acf3b44df4f2Chefsutbildning – Känn trygghet i din chefsroll

Lär dig målstyrning och hur du följer upp och uppnår din avdelnings målsättningar. Vår chefsutbildning ger dig verktygen som bygger upp din förmåga att involvera dina medarbetare i processen att sträva mot uppsatta mål.

Under din chefsutbildning går vi tillsammans igenom processer som möten, utvecklingssamtal, lönesamtal m.m. Dessutom tar vi upp hur du handskas med jobbiga situationer som t.ex. att bli chef över dina gamla medarbetare.

Gemensamt för alla våra kurser är att de börjar redan när du anmäler dig och slutar när du nått ditt resultat. Du går inte bara en kurs utan får ett helt koncept som stöttar dig i din utveckling mot att bli en bättre och tryggare ledare.

Kursen innehåller:

  • Målstyrning
  • Ledarstilar och självkännedom
  • Mötesteknik
  • Juridik och arbetssätt
  • Individanpassat ledarskap
  • Utveckling

Vi tar reda på vem du är och vilka behov du har, så att vi kan anpassa utbildningen efter dina behov.

Du får även göra en personlighetsanalys, som ger  dig insikt och konkreta verktyg för hur du anpassar din kommunikation i olika situationer.

Dessutom får du tillgång till en egen kompetensportal, där du kan ladda ner mallar och nätverka med dina kurskompisar.

Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat med konkreta exempel och användbara verktyg.

Därför har vi max 10 deltagare i varje grupp.

Kursen leds av en pedagogisk och skicklig utbildare som har lång erfarenhet både av ledarutveckling och att själv vara chef. Så att du kan känna dig trygg i att det inte bara är något du lika gärna kan läsa i en bok

Kursen avslutas med en handlingsplan – en chefsplan för året. Du blir också medlem i ledarnätverket, som ger dig tillgång till nätverksträffar och föreläsningar hos oss – det ingår i kursen!

Kursmaterialet hittar du i kompetensportalen och kan ladda ner det du behöver, när du behöver det.

Dessutom har du tillgång till support och kan kontakta oss upp till tre månader efter kursen, när du behöver ett bollplank.